Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32336-103".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Moorlag over verminderen van het gebruik van proefdieren door prijsprikkels
Dossiernummer 32336
Dossiertitel Dierproeven
Identifier kst-32336-103
Indiener W.J. Moorlag
Ondernummer 103
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Dierproeven; Motie; Motie van het lid Moorlag over verminderen van het gebruik van proefdieren door prijsprikkels
Uitgiftedatum 2019-05-15
Vergaderjaar 2018-2019