Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32317-811".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-09
Documenttitel Motie van de leden Kröger en Piri over de uitzonderingsclausule voor humanitaire hulpverlening opnemen in nationale strafwetgeving op mensensmokkel
Dossiernummer 32317
Dossiertitel JBZ-Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32317-811
Indiener S.C. Kröger
Indiener K.P. Piri
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 811
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel JBZ-Raad; Motie; Motie van de leden Kröger en Piri over de uitzonderingsclausule voor humanitaire hulpverlening opnemen in nationale strafwetgeving op mensensmokkel
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023