Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32302-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32302
Dossiertitel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32302-2
Indiener Laan van der E.E.
Ondernummer 2
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
PS key KST140433
Publicatiedatum 2010-02-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Voorstel van wet
Taal nl
Titel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 2010-01-29
Vergaderjaar 2009-2010