Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32267-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32267
Dossiertitel Opvang zwerfjongeren 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32267-3
Indiener Rouvoet A.
Ondernummer 3
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
PS key KST141425
Publicatiedatum 2010-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Opvang zwerfjongeren 2009; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport "Opvang zwerfjongeren 2009" van de Algemene Rekenmaker
Uitgiftedatum 2010-03-08
Vergaderjaar 2009-2010