Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032267 nr. 3

32 267
Opvang zwerfjongeren 2009

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2010

De vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven (2010D06327) over het rapport «Opvang zwerfjongeren 2009» van de Algemene Rekenmaker kunnen tot mijn spijt niet binnen de door u gestelde termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de vragen veel uitzoekwerk vereisen.

De beantwoording zal plaatshebben in april 2010.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet