Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32175-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Ojik c.s. over niet definitief beslissen op ingediende aanvragen totdat een nieuwe regering is gevormd
Dossiernummer 32175
Dossiertitel Huwelijks- en gezinsmigratie
Identifier kst-32175-43
Indiener A. van Ojik
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener H.C.M. Krol
Indiener J.S. Voordewind
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 43
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Huwelijks- en gezinsmigratie; Motie; Motie van het lid Van Ojik c.s. over niet definitief beslissen op ingediende aanvragen totdat een nieuwe regering is gevormd
Uitgiftedatum 2012-10-11
Vergaderjaar 2012-2013