Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932140 nr. 49

32 140 Herziening Belastingstelsel

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2018

Hierbij zend ik u het rapport «Evaluatie middelingsregeling» van november 20181. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aankondiging uit de miljoenennota 2018 om de middelingsregeling te evalueren (Kamerstuk 34 775, nrs. 1 en 2).

Het kabinet zal dit rapport betrekken bij het onderzoek naar bouwstenen voor stelselverbeteringen in het voorjaar van 2019. Bij dit onderzoek zal vanuit een breder perspectief gekeken worden naar mogelijkheden om het belastingstelsel eenvoudiger, doeltreffender en doelmatiger te maken.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl