Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32123-XV-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-69602
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-06-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32123-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010
Identifier kst-32123-XV-64
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 64
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010; Brief regering; Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010