Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32123-XV-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-12-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32123-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32123-XV-26
Indiener Koser Kaya F.
Indiener Meeuwis C.L.M.
Ondernummer 26
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST138599
Publicatiedatum 2009-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010; Motie over onderzoek naar totale kosten re-integratie en naar effectiviteit van besteding van deze middelen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2009-2010