Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32123-VIII-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-02-17
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32123-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerelateerd document Bijlage;blg-54203
Identifier kst-32123-VIII-115
Indiener Wieringen van A.M.L.
Ondernummer 115
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST140944
Publicatiedatum 2010-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010; Advies van andere adviesorganen; Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ouders als partners" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer
Type kamerstuk Advies van andere adviesorganen
Vergaderjaar 2009-2010