Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32123-A-113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-69470
Bijlage blg-69471
Bijlage blg-69472
Bijlage blg-69473
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-06-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32123-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010
Identifier kst-32123-A-113
Indiener C.M.P.S. Eurlings
Ondernummer 113
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010; Brief regering; Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010