Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-AB".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-04-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën, gehouden op 10 maart 2020, over de toekomst van het pensioenstelsel
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-AB
Ondernummer AB
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën, gehouden op 10 maart 2020, over de toekomst van het pensioenstelsel
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2019-2020