32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2018

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei (Handelingen II 2017/18, nr. 87, Regeling van Werkzaamheden) heeft de Kamer verzocht om een reactie op het bericht dat de sociale partners mogelijk een akkoord zouden hebben over de pensioenen en de AOW. Het dagblad de Telegraaf heeft op 29 mei bericht over vertrouwelijke afspraken tussen sociale partners over de toekomst van het pensioenstelsel.

Ik begrijp deze vraag, maar naar ik heb begrepen is er van een akkoord nog geen sprake. Daarom kan ik niet anders dan herhalen wat ik ook in mijn brief van 4 april jl. (Kamerstuk 32 043, nr. 404) heb geschreven: het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel, nadat de Sociaal-Economische Raad hierover een advies heeft uitgebracht. Dat stond in het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) en die ambitie heeft het kabinet nog steeds. Ik zie dus met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven