Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-326".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-751341
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsappreciatie op het rapport van DNB over financiële positie pensioenfondsen
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-326
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 326
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Kabinetsappreciatie op het rapport van DNB over financiële positie pensioenfondsen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016