Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-320".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Vermeij en Van Weyenberg over in kaart brengen van werkenden die geen pensioen opbouwen
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-320
Indiener R.A. Vermeij
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 320
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Vermeij en Van Weyenberg over in kaart brengen van werkenden die geen pensioen opbouwen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016