Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032021 nr. 15

32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2010

Tijdens het wetgevingsoverleg met de Vaste Commissie voor Justitie op 17 mei 2010 (kamerstuk 32 021, nr. 14) over het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32 021) heb ik in antwoord op een daartoe strekkend verzoek van mevrouw Gerkens toegezegd u voor de stemmingen over het wetsvoorstel een overzicht te sturen van expiratiedata van huurcontracten met betrekking tot de nevenlocaties die op grond van het wetsvoorstel onder de aanwijzings- (en daarmee ook sluitings)bevoegdheid van de Raad voor de rechtspraak komen te vallen.

Ik heb daartoe bij de Raad voor de rechtspraak de benodigde informatie opgevraagd, die u aantreft in de bijlage bij deze brief. Zoals ik reeds in het wetgevingsoverleg aangaf, teken ik daarbij aan dat de expiratie van een huurcontract slechts een van de elementen is die een rol kunnen spelen bij de afweging of een nevenlocatie zal worden gesloten.

Inmiddels heb ik kennisgenomen van het amendement-Gerkens op stuk nr. 13, dat op 18 mei 2010 is ingediend. Dit amendement strekt ertoe de sluiting van een door de Raad voor de rechtspraak aangewezen nevenlocatie gedurende een periode van in ieder geval drie jaar te onderwerpen aan parlementaire toestemming. Gelet op hetgeen ik tijdens het wetgevingsoverleg naar voren heb gebracht, ontraad ik ook aanvaarding van dit amendement.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

BIJLAGE Overzicht huurcontracten nevenlocaties gerechten1

Locatie

Expiratie contract

Alphen aan den Rijn

30-06-2011

Boxmeer

31-07-2014

Brielle

Per jaar opzegbaar

Delft

30-06-2011

Den Helder

31-12-2014

Deventer

30-06-2016

Emmen

Per jaar opzegbaar

Gorinchem

Per jaar opzegbaar

Harderwijk

Per jaar opzegbaar

Heerenveen

31-12-2016

Heerlen

31-12-2013

Helmond

31-12-2018

Hilversum

31-12-2018

Hoorn

Per jaar opzegbaar

Middelharnis

Per jaar opzegbaar

Oldambt

Per jaar opzegbaar

Oost Gelre

Per jaar opzegbaar

Oude-IJsselstreek

Per jaar opzegbaar

Sittard-Geleen

Per jaar opzegbaar

Sneek

31-12-2016

Terneuzen

Per jaar opzegbaar

Tiel

31-12-2013

Venlo

31-12-2013

Wageningen

Per jaar opzegbaar


XNoot
1

Betreft de 24 locaties waar op grond van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen kantonzaken dienen te worden behandeld. Dus exclusief de nevenzittingsplaatsen Doetinchem en Steenwijkerland, waar op grond van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen de behandeling van kantonzaken mogelijk is, doch niet verplicht, en waar thans feitelijk geen kantonzaken worden behandeld.