Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32013-162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-02-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten
Dossiernummer 32013
Dossiertitel Toekomst financiële sector
Identifier kst-32013-162
Indiener R.M. Leijten
Indiener R.E. van der Linde
Ondernummer 162
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst financiële sector; Motie; Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018