Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32005-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32005
Dossiertitel Evaluatie Wet inburgering in het buitenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32005-4
Indiener Laan van der E.E.
Ondernummer 4
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
PS key KST139918
Publicatiedatum 2010-01-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag van een algemeen overleg
Taal nl
Titel Evaluatie Wet inburgering in het buitenland; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2009, over inburgering in het buitenland en huwelijksmigratie
Uitgiftedatum 2010-01-19
Vergaderjaar 2009-2010