Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31965-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-06-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31965
Dossiertitel Voorjaarsnota 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31965-8
Indiener TANG
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST132647
Publicatiedatum 2009-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorjaarsnota 2009; Motie van het lid Tang
Vergaderjaar 2008-2009