Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931965 nr. 8

31 965
Voorjaarsnota 2009

nr. 8
MOTIE VAN HET LID TANG

Voorgesteld 30 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet het voornemen heeft om de huurtoeslag te beperken om de overschrijding in de uitgaven voor de huurtoeslag op te vangen;

overwegende, dat een beperking van de huurtoeslag de rekening van de overschrijding bij huishoudens met een smalle beurs legt;

overwegende, dat hiermee tevens een hypotheek op de uitkomsten van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar vereenvoudiging van toeslagen wordt gelegd;

verzoekt het kabinet bij de Miljoenennota met alternatieven te komen om de beperking van de huurtoeslag te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang