Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31951-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-05-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31951
Dossiertitel Verantwoordingsbrief 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31951-2
Indiener KANT C.S.
Ondernummer 2
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST131321
Publicatiedatum 2009-06-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Verantwoordingsbrief 2008; Motie van het lid Kant c.s.
Vergaderjaar 2008-2009