31 951
Verantwoordingsbrief 2008

nr. 2
MOTIE VAN HET LID KANT C.S.

Voorgesteld 28 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat politiekorpsen nu al kampen met tekorten aan agenten,

verzoekt de regering te voorkomen dat korpsen deze kabinetsperiode minder agenten op straat kunnen brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kant

Wilders

Pechtold

Thieme

Halsema

Rutte

Verdonk

Van der Vlies

Naar boven