Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531936 nr. 286

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 286 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2015

In aansluiting op mijn brief van 31 maart 2015 waarin de stappen die rondom het luchthavenbesluit Lelystad zijn genomen tot 1 april 2015 zijn toegelicht (Kamerstuk 31 936, nr. 264), doe ik u het Werkprogramma van de Alderstafel Lelystad voor de periode 1 april 2015–2018 ter kennisneming toekomen1.

In dit Werkprogramma zijn de activiteiten van de Tafel gedurende de periode dat de uitbreiding van de luchthaven wordt gerealiseerd toegelicht. Tevens is in het Werkprogramma opgenomen dat er een advies zal worden uitgebracht over de wijze waarop de tussentijdse evaluatie van de effecten en maatregelen bij 25.000 vliegbewegingen kan plaatsvinden.

Dit Werkprogramma treedt in de plaats van het Werkprogramma dat u in 2013 heeft ontvangen (bijlage bij Kamerstuk 31 936, nr. 139).

Via een Jaarverslag zal de Alderstafel Lelystad mij beknopt verslag doen van de voortgang in het Werkprogramma. Evenals voorgaande jaarverslagen zal ik uw Kamer ook dit jaarverslag na ontvangst toesturen (bijlage bij Kamerstuk 31 936, nr. 214).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.