Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31936-1042".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Luchtvaart
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-14
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Raan over het voorkómen van de inzet van reeds aangekochte stikstofrechten voor een natuurvergunning door Schiphol Group (t.v.v. 31936-1035)
Dossiernummer 31936
Dossiertitel Luchtvaartbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31936-1042
Indiener F.P. Wassenberg
Indiener L. van Raan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1042
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Luchtvaartbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Raan over het voorkómen van de inzet van reeds aangekochte stikstofrechten voor een natuurvergunning door Schiphol Group (t.v.v. 31936-1035)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023