Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31933-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-06-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31933
Dossiertitel De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31933-12
Indiener IRRGANG
Ondernummer 12
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype staten generaal
PS key KST132246
Publicatiedatum 2009-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking; Motie van het lid Irrgang
Vergaderjaar 2008-2009