31 933
De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

nr. 12
MOTIE VAN HET LID IRRGANG

Voorgesteld 18 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ontwikkelingsorganisaties in het nieuwe medefinancieringsstelsel minimaal 60% van de subsidiemiddelen moeten besteden in de partnerlanden;

constaterende, dat het ngo’s daardoor wordt bemoeilijkt, actief te zijn in donorwezen die geen partnerland van Nederland zijn;

verzoekt de regering in het nieuwe medefinancieringsstelsel ontwikkelingsorganisaties niet te verplichten, minimaal 60% van de subsidiemiddelen te besteden in de partnerlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Irrgang

Naar boven