Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31933-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-04-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31933
Dossiertitel De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31933-1
Ondernummer 1
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype staten generaal
PS key KST130238
Publicatiedatum 2009-04-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking; Brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Vergaderjaar 2008-2009