Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31923-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader gew motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923, nr. 23)
Dossiernummer 31923
Dossiertitel Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)
Identifier kst-31923-24
Indiener H.P.J. van Gerven
Indiener J.F. Snijder-Hazelhoff
Indiener G.P.J. Koopmans
Ondernummer 24
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284); Gewijzigde motie (nader); Nader gew motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923, nr. 23)
Uitgiftedatum 2011-09-27
Vergaderjaar 2010-2011