Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31892-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31892
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31892-1
Ondernummer 1
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST128852
Publicatiedatum 2009-03-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Koninklijke Boodschap
Uitgiftedatum 2009-03-13
Vergaderjaar 2008-2009