Kamerstukken in dossier 31892

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319); VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 31892, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319); EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 31892, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319); MEMORIE VAN ANTWOORD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 31892, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Brief van de Minister van Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (85 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Gewijzigd Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Nota van Verbetering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Gewijzigd Amendement van het lid Irrgang ter vervanging van Dat gedrukt onder Nr. 8

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Amendement van het lid Irrgang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Amendement van het lid Irrgang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (45 kB)

  Wijziging Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek en Wet inzake geldtransactiekantoren; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31892, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal