Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31866-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31866
Dossiertitel Verslag van de Nationale ombudsman over 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31866-7
Indiener Langkamp M.C.
Ondernummer 7
Organisatietype staten generaal
PS key KST134252
Publicatiedatum 2009-09-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Verslag van de Nationale ombudsman over 2008; Motie over klachtafhandeling Bureaus Jeugdzorg
Uitgiftedatum 2009-09-03
Vergaderjaar 2008-2009