31 866
Verslag van de Nationale ombudsman over 2008

nr. 7
MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 3 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nationale ombudsman constateert dat er geen eenduidigheid is in de interne klachtenafhandeling van de Bureaus Jeugdzorg;

van mening, dat een goede, eerlijke en eenduidige klachtenafhandeling bij de Bureaus Jeugdzorg van groot belang is;

van mening, dat het onwenselijk is dat de klachtenafhandeling per Bureau Jeugdzorg verschilt;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat alle Bureaus Jeugdzorg een eenduidige interne klachtenafhandeling krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp

Naar boven