Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31843-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31843
Dossiertitel Evaluatie Spoorwegwet
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31843-6
Indiener Gent van W.
Ondernummer 6
Organisatietype staten generaal
PS key KST135536
Publicatiedatum 2009-10-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Evaluatie Spoorwegwet; Motie over versterken onderhandelingspositie van decentrale overheden
Uitgiftedatum 2009-10-12
Vergaderjaar 2009-2010