Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031843 nr. 6

31 843
Evaluatie Spoorwegwet

nr. 6
MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij decentrale overheden vaak meer ambities en plannen bestaan om het gebruik van het spoor te bevorderen dan NS en/of ProRail willen of kunnen faciliteren;

constaterende, dat de positie van decentrale overheden ten opzichte van de spoorsector zwak is als er verschil van mening bestaat over de haalbaarheid van een plan;

verzoekt de regering in de Spoorwegwet vast te leggen dat de spoorsector niet zonder verantwoording kan afwijken van punten die door regio’s in bestuurlijke spooroverleggen zijn ingebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent