Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31839-932".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-14
Documenttitel Motie van de leden Westerveld en Mutluer over de voorbehouden intrekken bij de artikelen 26, 37 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Dossiernummer 31839
Dossiertitel Jeugdzorg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31839-932
Indiener E.M. Westerveld
Indiener S. Mutluer
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 932
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdzorg; Motie; Motie van de leden Westerveld en Mutluer over de voorbehouden intrekken bij de artikelen 26, 37 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023