Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31839-466".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp
Dossiernummer 31839
Dossiertitel Jeugdzorg
Identifier kst-31839-466
Indiener M.J. van Rijn
Indiener K.H.D.M. Dijkhoff
Ondernummer 466
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdzorg; Brief regering; Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015