Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31822-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-06-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31822
Dossiertitel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31822-7
Ondernummer 7
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST132828
Publicatiedatum 2009-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren e.e.a. wetten i.v.m. herziening functie- en bezoldigingsstructuur; Nota van Wijziging
Vergaderjaar 2008-2009