Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31811-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2009-04-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31811
Dossiertitel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31811-15
Ondernummer 15
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST129950
Publicatiedatum 2009-04-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009; Tweede Nota van Verbetering
Vergaderjaar 2008-2009