31 811
Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

nr. 15
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 april 2009

In het voorstel van wet zoals het luidt na de vierde nota van wijziging (stuk nr. 11) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel XIX, onderdeel D, onder 2, artikel XIX, onderdeel E, onder 2, artikel XX, onderdeel E, onder 2, en artikel XX, onderdeel F, onder 2, wordt «van de deelnemer» telkens vervangen door: de deelnemer.

Naar boven