Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31793-197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-02-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Climate Adaptation Summit 2021
Dossiernummer 31793
Dossiertitel Internationale klimaatafspraken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31793-197
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 197
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Internationale klimaatafspraken; Brief regering; Climate Adaptation Summit 2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021