Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31780-47".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-12-11
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31780
Dossiertitel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31780-47
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 47
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST138543
Publicatiedatum 2009-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning; Verslag algemeen overleg over aanpak werk voor Wajong'ers en over het Botsboek
Type kamerstuk Verslag van een algemeen overleg
Vergaderjaar 2009-2010