Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-809".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-28
Documenttitel Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"
Dossiernummer 31765
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31765-809
Indiener B.J. Eerdmans
Indiener N.L. den Haan
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 809
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024