Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931765 nr. 402

31 765 Kwaliteit van zorg

34 104 Langdurige zorg

Nr. 402 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2019

In eerdere brieven1 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de situatie bij de Stichting Arduin. Het bestuur van Arduin heeft mij begin november 2018 laten weten dat zij – naast problemen met kwaliteit, voldoende personeel en vastgoed – ook problemen van financiële aard heeft die een risico vormen voor de continuïteit van de gehandicaptenzorg in Zeeland.

In mijn meest recente brief over dit onderwerp van 29 januari 20192 heb ik u bericht over het continuïteitsplan dat Arduin eind januari 2019 heeft gepresenteerd aan vertegenwoordigers van CZ zorgkantoor, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ING bank en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle betrokken partijen hebben het vertrouwen uitgesproken dat Arduin met dit plan de juiste richting inslaat om te komen tot toekomstbestendige, kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare gehandicaptenzorg in deze regio.

In mijn brief van 29 januari 2019 heb ik aangegeven dat met Arduin is overeengekomen dat de NZa een beschikbaarheidbijdrage van maximaal € 20 miljoen beschikbaar zal stellen voor de periode 2019 – 2024 op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In dezelfde brief heb ik aangegeven dat de beschikbaarheidsbijdrage de nodige voorbereiding vergt.

Tijdens deze voorbereiding is gebleken dat het toekennen van een subsidie ten laste van de begroting van VWS aan Arduin van maximaal € 20 miljoen beter past bij Arduin en de positie waar zij zich in bevindt. Ik zal de herstructurering aanmerken als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), waarmee het risico dat deze subsidie wordt aangemerkt als staatssteun wordt voorkomen.

Hierdoor is de eerder voorziene aanwijzing aan de NZa (met daaraan voorafgaande voorhang bij Eerste en Tweede Kamer) niet langer aan de orde.

Ik verwacht de subsidie uiterlijk 1 juli 2019 te kunnen verstrekken, waarmee ik kan voldoen aan de afspraken die ik daarover met Arduin heb gemaakt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken 31 765 nrs. 351, 354 en Kamerstukken 31 765 en 34 104, nrs. 357 en 360.

X Noot
2

Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 360