Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31765-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Keijzer en Otwin Van Dijk over het sectorbreed invoeren van regelarme zorg
Dossiernummer 31765
Dossiertitel Kwaliteit van zorg
Identifier kst-31765-100
Indiener M.C.G. Keijzer
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Ondernummer 100
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van de leden Keijzer en Otwin Van Dijk over het sectorbreed invoeren van regelarme zorg
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015