Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31753-179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de blog “Foute antwoorden”
Dossiernummer 31753
Dossiertitel Rechtsbijstand
Identifier kst-31753-179
Indiener S. Dekker
Ondernummer 179
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsbijstand; Brief regering; Reactie op de blog “Foute antwoorden”
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020