Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31751-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-05-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31751
Dossiertitel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31751-8
Indiener TEEVEN
Ondernummer 8
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST130716
Publicatiedatum 2009-05-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging AWB, de WOB en enkele andere wetten i.v.m. inwerkingtreding Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Motie van het lid Teeven
Vergaderjaar 2008-2009