Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31704-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-11-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31704
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31704-72
Ondernummer 72
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST124866
Publicatiedatum 2008-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009); Brief van de Staatssecretaris van Financiën
Vergaderjaar 2008-2009