Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31704-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-10-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31704
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31704-12
Indiener SAP
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST123647
Publicatiedatum 2008-11-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009); Amendement van het lid Sap
Vergaderjaar 2008-2009