Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-XVII-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2008-11-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-XVII-19
Indiener BOUWMEESTER C.S.
Ondernummer 19
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST124522
Publicatiedatum 2008-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Jeugd en gezin (XVII) voor het jaar 2009; Motie van het lid Bouwmeester c.s.
Vergaderjaar 2008-2009