Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31700-VIII-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31700-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31700-VIII-29
Ondernummer 29
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST123514
Publicatiedatum 2008-10-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009